AmerikaUSA

De route globaal zoals we die denken te gaan volgen.

Hierboven de route zoals we die tot nu toe (globaal) hebben bedacht.
We beginnen dus in New York (rechts) en eindigen in Los Angeles (links). Maar misschien wordt de tussenliggende lijn nog wel naar onderen geplaatst, of wordt die een stuk rechter.
De tijd zal het leren.